ECO-HUMANISME WAT IS HET ? DE BASISREGELS

In april, hielden we onze politieke beweging S.R. (sociaal radicaal) boven de doopvont.

Toen, verhaalden we u heel wat rond universeel subjectivisme, het politieke handvest, en werkmethode van sociaal radicalisme, we gingen toen nog niet in op de filosofie achter, dit systeem van universeel subjectivisme, nl. de filosofie erachter, met name het eco-humanisme.

Sociaal Radicaal, zou ons eerder door de gevestigde waarden, in de socialistische hoek (links dus) duwen…en inderdaad, we noemen ons wel links, maar gaan ten volle voor liberalisme, het links-liberalisme, gefundeerd op het eco-humanisme, en met dus, als politiek werkinstrument het universeel subjectivisme.

Over het eco-humanisme dienen we u nog een en ander kwijt te raken. We halen onze mostaard bij de Nederlandse professor Floris Van Den Berg (en de Americaanse prof, Martha Nussbaum, met haar capabillity approach, als ook Sam Harris en niet in het minst ook, de liberale denktanker D Verhofstadt als Gentenaar)

We citeren dan ook graag uittreksels uit hun gedachtengoed, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat hun wereld  visie, de enige juiste is, voor een redding van ons, en de toekomst van deze wereld.

Eco-humanisme is een rationele en empathische levens-en wereldbeschouwing, en berust op twee axioma’s. Het lijden axioma: het onnodig toebrengen van lijden aan anderen is slecht (bvb lawaaierigheid, vuil wegwerpen, en zoveel meer)  En tweedes het rationaliteitsaxioma: elke stelling dient  met goede argumenten onderbouwd. Er zijn een negen tal richtlijnen om in praktijk eco-humanisme toe te passen.

1)Voor alles, doe anderen, inclusief niet-menselijke dieren en toekomstige generaties, geen onnodig leed aan.

2)Streef naar een wereld met minder leed en meer geluk.

3) Eet en leef plantaardig.

4)Leef binnen het eerlijke ‘aarde-aandeel’  (voetafdruk)

5)Haal het beste uit jezelf en anderen

6)Werk aan het kritische denkvermogen van jezelf en anderen.

7)Gun anderen hun vrijheden, zolang ze anderen niet schaden.

8) Probeer te genieten van het leven.

9) Doe ZOMAAR eens iets aardigs voor een ander

We wensen je veel succes toe

 

Advertenties

IK BEN EEN PREDIKER !

Herhaald krijg ik de opmerking, waarom blijf jij schrijven, en waarom probeer jij met je schrijfsels de mensen de les te spellen ?

Het heeft geen enkele zin, je bent als Don Quichote de la mancha, je vecht tegen windmolens…Een wijs professor antwoorde, ik vecht niet tegen windmolens, ik vecht voor windmolens.

Telkenmale antwoord ik, ik plant mostaardzaadjes, en ik heb als goed mens de plicht de wereld hier en nu beter te maken. Ja dus ik ga door met prediken, en ja af en toe vallen er mensen af, maar er komen er meer bij. Mijn motivatie bestaat erin, dat ik na talrijke zelfstudies, meer en meer de plicht voel, datgene te verkondigen wat ik zo belangrijk vind voor de mensheid. Ik wil de wereld beter maken, door hen mijn inzichten mee te delen. Filosofie voor Jan en Mie, modaal.

Pogen Jan en Mie te overtuigen elkaar graag te zien, laat Jan en Mie dan staan voor ons allemaal, en alles wat daar rond leeft.

Ik moet en zal activist zijn, het is ons aller rol, al is het tegen de gangbare norm in.

Opkomen voor totale vrijheid van het individu, en protesteren tegen onvrijheid (wat ook staat voor on-kunde, gebrek aan kennis)

Ik baseerde me op het eco-humanisme en het universeel subjectivisme, waar we al één en ander over schreven (zie de verschillende titels op deze blog) Over eco-humanisme plegen we vandaag nog kort, wat is het ? en wat zijn de basisregels ?  Ook interesse, zeker lezen

 

RODE DUIVELS SPELEN NIET OP VRIJDAGAVOND !!

Eerst was ik droevig, maar toen ik de volledige persnota las ook weer niet.

De Belgische voetbalbond heeft beslist de match van nu vrijdag tegen Brazilië niet te spelen, en laat onmiddellijk alle spelers huiswaarts keren.

Samen met haar spelers besliste de bond om niet langer te dingen naar het wereldkampioenschap voetbal, maar wel voor België te streven, naar het wereldkampioenschap sociaal zijn.

Ze roepen de bevolking van België op om alle geld dat omgaat voor het voetbal te spenderen aan sociale welvaart (u weet wel zorgen voor hen die het, het meest nodig hebben) Ook de bond zal dit voortaan waar maken. Op het eerste zicht lijkt dit UTOPIA, maar nogmaals, verder lezen, maakt ons wijzer in de diepere gedachte van eco-humanisme, dat hierachter schuil gaat. De bond wil werkelijk inzetten en een voorbeeld geven, voor al het verkwiste geld, door voortaan in te zetten op welvaart voor de zwaksten onder ons, en zo de woorden die er zo dikwijls omgaan in het voetbal ‘RESPECT’ kracht bij te zetten.

De Belgische voetbalbond besliste ook dat termen zoals ‘het grote mannenvoetbal’, voortaan niet meer zullen gebruikt worden in de omgangstaal, maar vervangen worden door, ik breng geen schade meer toe aan anderen, waardoor zij de echte ‘fairplay’ willen idealiseren.

Ook het opruimen van alle vuil, zowel in de tribunes als in de kleedkamers, naar het voorbeeld van Japan, staan ingeschreven in de nieuwe richtlijnen van de bond.. We polsten even bij Eden Hazard, over deze stellingen, die ons met een knipoog sprak ‘no comment’ !!

 

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR QUE ON PARTAGE TOUJOURS PARTOUT J.BREL

IK GELOOF  IN EEN LEVENSKRACHT

 

Ik geloof in een levenskracht

die bomen hun bladeren geeft

en bloemen hun kleuren.

Ik geloof dat deze kracht van leven

mensen één voor één

eigen taal en gezicht geeft

Ik geloof in een Levensgeheim

dat alles in beweging zet

en steeds nieuwe wegen zoekt.

Ik geloof dat dit Geheim van leven

ook mensen beweegt

beweegt ’t goede.

Ik geloof in een levensadem

die vogels hun lied geeft

elk dier een eigen geluid.

Ik geloof dat deze Adem van leven

mensen woorden geeft

om elkaar te verstaan.

Ik geloof in een Levensgeest

die ongrijpbaar maar voelbaar is

vandaag, morgen en daarna.

Ik geloof dat deze Geest van leven

groter is dan mensen

en sterker dan de dood.

WELKE ZIJN DE MEEST ETHISCHE VERANTWOORDE DOELEN BIJ STRAFFEN

Er worden heel veel verhalen aangebracht als mensen iets verkeerd doen, t o v de bestaande regels of gedragingen in de maatschappij.  Het moet gezegd, heel dikwijls wordt er zeer emotioneel gereageerd. Juist omwille van deze emotionele reacties en masse, wordt er weinig gedaan aan ons huidig strafuitvoeringssysteem. De status quo wordt kritiekloos geaccepteerd, of soms zelfs het tegenovergestelde, nog meer van hetzelfde (dieper en langer in de put van het vergeten steken). Zie ondermeer de discussie in het vragenuurtje van het parlement deze week. (C.Van Cauter,open VLD)  De belangrijkste ethische verlangens rond straf zijn:

De misdrijven op rechtvaardige (proportionele) wijze bestraffen. Daders van misdrijven ondersteunen bij het uitbouwen van een maatschappelijke aanvaardbare levenswijze.  Dat mensen worden ontmoedigd om misdrijven te plegen. Dat we leven in een veilige samenleving. Dat slachtoffers genoegdoening krijgen voor het aangedane leed en de betrokken schade.

In onze huidige manier van strafuitvoering, ontnemen we via gevangenschap, in zijn hedendaagse vorm, radicaal de mogelijkheid aan de gedetineerde om eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leven, en dat van anderen, en maakt hen tot ondergeschikten, binnen een inrichting die behoort tot één van de meest archaïsche van het land.  Een voorbeeld hiervan is ondermeer, communicatie. Het ontbreken, of slecht georganiseerd zijn van communicatie is totaal tegengesteld aan het resocialiseren, één van de ethisch gestelde doelen aan straffen, en zo kunnen we nog wel doorgaan

Marc Den Dodo

OUD MAAR NIET OUT !!!

Jan Terlouw, eminent Nederlands politicus, natuurkundige, gaf me heel recent, de aanzet tot deze titel. De man, ondertussen 86, spreekt nog steeds gevleugelde woorden, en heel recent hoorde ik uit zijn mond, ‘we moeten de wereld goed achterlaten’

Diepzinnig, als je het even gaat ontleden. We kunnen alvast een encyclopedie opzetten over wat ‘goed achterlaten’ is. Maar er is maar één juiste uitleg. Zo goed dat de wereld blijft overleven voor altijd en iedereen na ons.  Maar die zin, wijst ook op de verantwoordelijkheid van elk van ons ! We zijn met z’n allen verantwoordelijk, elk op zijn plaats. We moeten ook altijd en overal die verantwoordelijkheid nemen, van jong tot oud. Want niemand mag out zijn. In onze zogezegde individuele maatschappij, dient ieder lid aan bod te komen, maar ook zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Juist daarom vind ik, hierin de motivatie om ondanks ‘oud’ te zijn, nog steeds een inspanning te willen leveren om vele dingen te willen veranderen.

Wanneer heeft men de meeste wijsheid ? Wel juist. Men kan technisch hoog geschoold zijn, en tot de beste wetenschappers behoren. Maar wijs is hij of zij die van alles wat en veelvuldig proefde, maar ook de vrienden (mensen) maximaal poogt te ‘onderwijzen’ op hun verantwoordelijkheden.  Een taak die nooit af is. Dat ik daar het recht toe heb haal ik uit mijn vriendschap voor jou.

Ik heb het met name goed met je voor !!!

IN WELKE IDEOLOGIE/FILOSOFIE PAST GEVANGENSCHAP ?

Noem ze maar op, liberalisme, neo liberalisme, socialisme, conservatisme, ja zelfs bij ons christen democratie .

Allemaal plaatsen ze de vrijheid van het individu hoog in het vaandel. De huidige politici hebben ook de mond vol van een inclusieve maatschappij. Dit wil zeggen dat elk persoon belangrijk is, en dat we met maximale zorg dienen om te springen met ieder persoon in onze maatschappij (bij uitbreiding, de wereld)

Het nastreven van een zo volkomen mogelijk geluk voor iedereen is van belang. Maar zijn de elementen, afschrikking en afzondering (opsluiting en vrijheidsberoving zondermeer) nog wel passend in deze filosofie van moderne maatschappelijke ideologieën.

Natuurlijk kunnen we delicten in de maatschappij niet zomaar laten passeren. Maar gaan we er niet meer en meer wetenschappelijk van uit, dat het overtreden van de egels (normen in de maatschappij) wijzen op afwijkingen, in het normale gedrag, te wijten aan allerlei externe (en of interne) oorzaken. Fouten, tekortkomingen in het gedragssysteem. En hoe kunnen we dit herstellen, want dat maakt deel uit van ons inclusief systeem. Natuurlijk is er niet alleen de dilictpleger, maar ook het slachtoffer. Aan beiden dienen we als maatschappij aandacht te besteden. Allebei dienen we zo goed mogelijk te herstellen, en daarin past meer schade toebrengen niet. Daar is niet het individu, maar ook de maatschappij niet mee geholpen.

Welke ideologie je er ook op nahoudt, iedereen wil een verbeterde maatschappij, wil vooruitgang op alle vlakken, dit om het individuele geluk te dienen.

Wel daar past alleen een ‘zorgvuldig zorgtraject’ in, en voor de delictpleger en voor het slachtoffer.

Wij gaan niet voor minder !!