AAN ALLE MARC DENDODO VRIENDEN: ER IS GROOT NIEUWS !

Tussen onze geboorte en ons heengaan is er maar één element dat
ons echt gelukkig kan maken. Met name liefde. Laat het MDD- ver-
haal, nu net het verhaal van de dubbele liefde zijn.
Ja, wij allemaal, ook u, hebt een belofte gemaakt door vriend te wor-
den van dit project, het feit dat we al onze eigen talenten zouden in-
zetten, elk op zijn eigen manier, om die liefde waar te maken en van
onze maatschappij een ‘inclusieve maatschappij’ te maken.

 

Het grote nieuws is nu dat we graag een stap verder willen zetten.
Neen, we verplichten niemand tot iets, maar we vragen u wel  iets,
met name verbindend te worden, door het vormen van één grote
cirkel.
Wij willen het grootste platform worden van alle lieve mensen. Men-
sen van alle slag, die maar één wens hebben. Liefde delen. Er zijn
in ons Vlaamse land, zoveel mooie initiatieven over van alles, maar
dikwijls staan we alleen.

 

Dit platform, Marc Dendodo moet het succes verhaal worden van
verbinding, van liefde, waar we elk onze boodschap delen. Een bood-
schap onze facebook/blog moet de boodschap van één miljoen wor-
den. De kracht van de massa. De kracht van de onuitputtelijke liefde.
Deel ze nu met je vrienden. Maak uw vrienden bewust van deze
boodschap, een eenvoudige muisklik maakt hen tot onze vrienden.

 

Je hebt een keuze !
Steun ons nano-geluks-experiment.
Meer info, vragen, mail ons nu. Voorstellen altijd welkom.

IK BEN MARC DEN DODO.

Meer en meer krijg ik de laatste tijd de vraag, van wie is ‘ Marc
Den Dodo’. En bestaat Marc, zoals ik het afgekort soms wel
gebruik wel echt.

 

Welnee, ik moet u ontgoochelen. De ‘Marc’ of ‘Marc Den Dodo’ is
een figuurtje, dat staat voor een uitstervend ras van uitzonderlijk
goede mensen. Ik heb dat ras zelf uitgevonden, verwijzend ener-
zijds naar de uitgestorven dodo’s ( plompe vogelsoort) die leef-
den op het eiland Mauritius, en anderzijds naar een persoon,
waarvan ik het genoegen had hem de afgelopen jaren te mogen
leren kennen. Deze heeft de uitzonderlijke kwaliteit in zich om
mensen op een menselijke manier te bejegenen. Om te wijzen
op de zorg die we dienen te besteden aan goede, positieve men-
sen, in onze ik-cultuur maatschappij, creëerde ik het figuurtje
‘Marc Den Dodo’.

 

Waar we voorzichtig dienen mee om te gaan, willen we er niet
voor zorgen, dat het ras van goede mensen ook zou uitsterven,
net zoals de dodo’s. Zo is het verhaal van Marc Den Dodo zijn
eigen leven gaan leiden, en ik gebruik die betiteling uitsluitend
voor mezelf, om hiermee mijn eigen betrachtingen uit te drukken.

 

Meer dan dit hoeven we er niet achter te zoeken. We hebben
trouwens een aparte blog opgericht over het ‘Marc Dendodo’ ver-
haal. Door hier door te klikken komt u op onze facebook account
Marc Dendodo of blog marcdendodo.wordpress.com
Wordt ook jij vriend van ons project ‘ Marc Den Dodo ‘ ?