KAN DE TAART GROTER ?

Wil je solidariteit behouden ?, en hierdoor ook de individuele  vrijheid verzekeren.

Wil je dan ook de taart groter maken ? Want dit is een noodzaak !

Er is teveel armoede, miserie, in ons rijk land, in ons Utopia. Dit is dansen op een slappe koord, dit is politiek evenwicht zoeken.  Maar wij gaan er radicaal voor.

Als we met z’n allen beter en vrijer willen worden, zullen we met z’n allen iets moeten inleveren op onze ‘individuele’ rijkdom.  We zijn nu allen samen 8% rijker dan in 2007, elf jaar terug. Was het leven in 2007, zo slecht ? Ik ben geboren in 1950, wel ik kan spreken van een ander leven. Moeten we terug naar 1950,zeker niet op alle vlakken. Maar dat we met z’n allen, zuiniger, anders moeten gaan leven is een feit. Is dit slechter, neen ik denk het niet, want onze inperkingen kunnen vele anderen ten goede komen.

En daar draait het om, we hebben politici nodig die de sociale taart groter willen maken, maar dan ook de stukken eerlijker verdelen, en vooral de lasten zo eerlijk en ruim mogelijk verdelen. Welke Belg kent er nog onze schulden ? . Ja zo een 20 000 000 000 000 Frank (B) Velen kunnen het al niet meer uitspreken. Maar het komt neer op zo een 45.500 euro per Belg.

Om de schuld af te lossen moet iedere Belg, zijn ganse levensloopbaan van werken 1000e per jaar extra afbetalen, ofte een 100 euro per maand..kosten en intresten inbegrepen. Wat denk je ?

Momenteel werkt onze regering nog altijd zo (ondanks andere beloftes) dat de jaarlijkse schuld, aan het toenemen is (momenteel ongeveer zes miljard e,per jaar) en er zelfs geen euro vrij komt voor nieuw beleid, wat ‘broodnodig’ is.

Wat moeten we doen ? De taart vergroten, maar vanwaar komt de deeg, het meel, de eieren en de gist… Wijn weten het, en neen het is niet wat je denkt !

Rokers betalen voortaan zelf voor hun ziektes ! De politiek zit te kakken ?

Schit ass ! Weg met de Donald Trumps van deze wereld. Niemand durft het zo te stellen. Dat doe je niet !!

Iedereen draait rond de hete brei heen. En dan komt het uit de mond van een 18-jarige Americaanse collegestudente, een noodkreet ! En plots roept het volk ‘we want her for president’

Wij zitten hier ook zo bezig, meer en meer. Goed uitleggen, en alles verleggen naar de burger, die slimmer moet zijn dan de politiekers. Laat het ons maar benoemen, deze huidige rechtse liberale gedachten, de responsabilisering van de burger, de eigen verantwoordelijkheid, de volledige vrijheid van het individu.  Maar de grote vraag die zich eeuwig zal blijven stellen, wat is die vrijheid dan wel. Hoe vrij ben je als je geboren bent in ‘a million dollars family, of geboren in een traditioneel generatie armoede gezin,en zeg niet dat het niet bestaat. Welk percent kans bestaat er, wanneer en wie er zal roken. En dan spreken we nog niet over onze ‘zaad en eicel’, je weet wel de genen, die bepalen als je aanleg hebt voor ‘to be adicted’ Neen alles draait rond opvoeding en preventie. Maar hiervoor is veel politieke moed nodig, vooral omdat het huidige budget niet voldoende is.

Niet de burger moeten we responsabiliseren, maar de politici. Politici moeten werken met lange termijnvisies, en durven snijden waar nodig,  om te investeren waar meer nodig is. Dan zal de burger verder willen ‘solidair’ zijn. Meer investeren in preventie, tegen uitwassen van armoede, het wegsnijden van misbruiken op elk niveau

 

MENSEN MET TATTOO’S KRIJGEN GEEN RUILORGANEN MEER VLAANDEREN OP ZIJN KOP

Dr.Brugada, één van de meest gerenomeerde hartchirurgen van dit land, sprak deze gevleugelde woorden op zondag in de zevende dag. Natuurlijk moet je dit kaderen in zijn gans betoog.  Wat Dr.Brugada wou weggen dat er bij transplantaties ernstig wordt gewikt en gewogen over wie wat krijgt, gewoon omdat er door een gebrek aan organen, keuzes dienen gemaakt. En dan dienen bepaalde criteria opgesteld, om die keuzes te verrechtvaardigen. Ook roken of drinken kan zo een verzwarend element zijn. Nu als je het mij vraagt stellen zich hier een aantal diepzinnige ethische vragen. Mogen dergelijke elementen een rol spelen, in dergelijke beslissingen. Dat het gebruiken van die elementen in een eerste reactie logisch lijken, is aanvaardbaar, maar als men even dieper nadenkt, komt men al vlug uit bij de vraag, waarom iemand rookt, drinkt, tattoo’s plaatst enz… Wiens verantwoordelijkheid is dit ? Hoe groot is de individuele vrijheid ?,in deze. Ok, iedereen zal zeggen dat kies je wel zelf ! Maar…reclame, maatschappelijke druk, zelf zwak zijn (erfelijkheid) aanleg tot, enz.. Wat is de verantwoordelijkheid van ons allen als maatschappij… en mogen we dan deze punten, wel degelijk als negatieve rankings gaan gebruiken.  Het probleem mag niet daar liggen, en mag niet opgelost worden door exclusieven. Het probleem moet opgelost, door meer budget, en dat is een politieke keuze. Lees nu ook onze titel, ‘politiek zit te kakken’

ONVOLWASSEN NAÏVELING

Ik hoor het af en toe,bij de mensen rondom mij, door hun verwonderde blikken. Als ik probeer mijn filosofie van Joop Boer, of Marc Den Dodo te verkopen, dan zie ik verwondering en vooral ongeloof. ‘Hoe kun je zo naïf zijn dat je denkt de wereld te kunnen verbeteren. De mensen zijn nu eenmaal zo, hebzuchtig. Dat ze zo zijn ,kan ik me nog best voorstellen,maar dat ze zo blijven, daar denk ik dat we een maatschappelijk probleem hebben. We hebben het er al zo dikwijls over gehad, ‘inzicht verwerven’ is de enige uitweg. Bewustwording en kennis. En juist daar schort het hem, opvoeding en onderwijs. Eeuwig onderwijs, en dan bedoel ik inderdaad gedurende het ganse leven.

Als we echt begaan zijn, met de ‘individuele vrijheid’ van iedereen, en met geluk van ons allen, moeten we de mensen durven aanleren dat dit juist, grote solidariteit inhoud. Alleen zo kan ons systeem overleven, en ons tevens de grootste vrijheid garanderen. Solidariteit in respect voor het individu. Ons nieuw geloof is geboren. Oh wat voel ik me gekwetst als ik door de straat fiets, en iedere week, aan iedere voordeur drie, of zelfs vier vuilzakken zie staan. Ik hoop er nooit een mens in te vinden, of ben ik nu echt een naïveling. Lees nog eens heel goed onze driedelige reeks ‘stop het klootjesvolk’. Wie is naïf, de boodschapper ?

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 6 Een duurzame toekomst !!

De planeet is van iedereen, we moeten ze delen met iedereen, ook met de toekomstigen (Martha Nussbaum) We moeten stoppen met groei, de aarde is niet onuitputbaar. We moeten dringend naar het ‘Cradle to cradle’ systeem. Waarbij alles moet herbruikt worden. We moeten ook dringend een planetaire blauwe revolutie ontketenen om de zoetwaterschaarste in te dijken.

Duurzame oceanen, klimaatveranderingen, stoppen met broeikasgassen, populatie-evenwicht,duurzame energieverbruik, nieuwe duurzame technologie, biodiversiteit (grote natuurreservaten over heel de wereld),wildernis, stop het vleeseten, de notitie van de mensenrechten uitbreiden tot minstens de dolfijnen en mensapen, een groene revolutie in de landbouw (organisch, duurzaam en diervriendelijk) ecologische rechtvaardigheid. Verandering van levensstijl (onze voetafdruk) Een nieuw ideaal van leven, weg van het CONSUMENTISME

Een ‘ecoquotum’,overheid stelt quotum op consumptie, iedereen heeft recht op een bepaalde voetafdruk binnen de grenzen van de draagcapaciteit van de aarde.

We worden allemaal wereldverbeteraars voor beginners, maar begin vooral bij jezelf. Er is maar één persoon verantwoordelijk voor je leven, jezelf. Think global, act global !!

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 5 Wat moeten we doen om de wereld beter te maken ?

Pluralisme: Culturen kunnen niet gelijkwaardig zijn, juist omdat individuen dat wel zijn. Veel menselijk gedrag is gemeen, asociaal en onrechtvaardig, vaak onder het mom van een culturele, ideologische of religieuze dekmantel.

Alle praktijken,waarbij er sprake is van ‘een slachtoffer’ zouden moeten verdwijnen. Er is een morele reden waarom deze praktijken dienen opgegeven te worden, b.v.b. vrouwenbesnijdenis, eerwraak, marteling, gedwongen sex (inclusief uithuwelijken) discriminatie, sociale verbanning van homosexualiteit, lijfstraffen, indoctrinatie, opleggen van kleding en gedragsregels, internationale sociale taboes, martelen en consumeren van dieren, en een leefwijze met een te grote ecologische voetafdruk

Ecosofie: We moeten gaan naar een minimale ecologische consensus. We hebben een wereldbeeld  nodig gebaseerd  op wetenschappelijke kennis, waarin duurzaamheid (wereldwijd) rechtvaardigheid en individueel leed samenkomen. Ecosofie is het minimum wereldbeeld dat nodig is voor een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. Pluralisme en multiculturalisme dienen intolerantie niet te tolereren.

Ecohumanistisch manifest:  Een uitkomst van de procedure van het gedachte experiment van ‘universeel subjectivisme’ met name de procedure om morele regels en afspraken te genereren, om zo goed mogelijk samen te leven, en er op de wereld het beste van te maken door de slechts mogelijke posities te optimaliseren, een moreel ‘esperanto’, voor dierenwelzijn,duurzaamheid, natuur.  Ecohumanisme gaat verder dan de rechten van de mens (1948), omdat het een methode is die blinde vlekken in de moraal opspoort

 

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 4 De uitdijnende cirkel van de moraal

Ethica en moraal, twee termen die eigenlijk hetzelfde betekenen, (Ethica afkomstig uit het Grieks, moraal uit het Latijn) kan men kortweg omschrijven als de heersende zeden en gebruiken. In het verleden was dit meestal exclusief, het gelde voor een beperkte groep, een cirkel,maar deze cirkels hebben zich in de loop der tijden, steeds verder uitgebreid, en dit is nog steeds gaande.  Ontstaan bij de Grieken (voor beperkte delen van de mensen) In de middeleeuwen, was er een soort stagnatie, maar door de Franse revolutie was er een enorme uitbreiding (iedereen gelijk ?) Maar de allergrootste mijlpaal in de geschiedenis was 1948,de universele verklaring van de rechten van de mens. Dit was een voorbeeld van een toegepast sociaal contract. Op vandaag kunnen we de concentrische cirkels van de uitdijnende moraal als volgt omschrijven, ik, familie, groep, natie, alle mensen die nu leven, toekomstige generaties, mensapen en dolfijnen, hogere volwassen zoogdieren, alle wezens die kunnen lijden, alle leven (biocentrisme) biodiversiteit, ecosystemen, de biosfeer

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 3 WOPIA het gerealiseerde UTOPIA

We moeten eerlijk zijn, België, Nederland, het westen is al grotendeels Utopia maar de wereld is veel meer dan dat.. En ook onze Utopia, kan beter.

Laat ons zeggen Utopia, kan gebruikt worden als reflexie op een zo goed mogelijke samenleving. Een klein voorbeeld, criminaliteit in onze westerse wereld is nog steeds grotendeels gebaseerd op armoede, sociale maatregelen zijn de oplossingen, niet meer straffen, zoals nu het geval is.  Was het Utopia van T Moore, de ideale oplossing ? Neen !

Er waren ook beperkingen, maar we zijn verder geëvolueerd. De ideale oplossing is een open samenleving, t.t.z. een liberaal democratische samenleving waarin de rechten van het individu worden gerespecteerd, met een kapitalistische economie, en waar de  staat zorgt voor rechtvaardige randvoorwaarden van het economisch handelen en zorgt voor een sociaal vangnet, daarin is verlicht eigenbelang (universeel subjectivisme) een ideale drijfveer.

In enkele volgende delen spreken we nog over, de uitdrijvende cirkel van de moraal, de open samenleving en naar een betere wereld.  Volg ons verder op dit kanaal, werk met ons mee. Werk aan jezelf. Just do it !

 

 

 

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 2 ‘In een notedop’

Wat is het ? Voor wie is het ?

Allereerst het heeft de bedoeling te werken voor de ganse wereld. Mens, dieren, planten, de oceanen, het ganse systeem !

Bij universeel subjectivisme g jij het roer in handen nemen, ja jij als individu, en je krijgt hierbij de grootste macht en vrijheid die je nodig hebt. Jij mag alle wetten bepalen (organisatie van de samenleving),maar er is één voorwaarde. Je kiest voor elke regel die je maakt, voor jouzelf, de slechts mogelijke positie, waar jij komt te staan om die regels te ondergaan. Dus als jij het controlepaneel van de wereld bestuurt, en alles zo optimaliseert, dat als jij in de slechtste positie komt te zitten, ‘jij’ dit kan ondergaan en goedkeuren. Laat het ons een mentale reis noemen. Dit model kan op alles en iedereen toegepast worden Jij en jou gevoelens bepalen wat er verandert moet worden aan maatschappij en instituten, om het leven dragelijker en hopelijk plezieriger te maken. Noem mij nu maar een idealistische wereldverbeteraar, die het leed wil verminderen, liefst wegnemen, en er voor zorgen dat iedereen aardig en vriendelijk voor mekaar is.

Maar, ik ben ook een realist, ik kan er mee leven dat het nu zo is dat mensen door hun hebzucht, mekaar het leven zuur maken.  Maar juist daarom is er nood aan een revolutie, een plotse omverwerping van onze huidige manier van denken en handelen, ja een beetje een Franse revolutie, maar dan één die begint bij jezelf. Jij stopt vandaag met leven, als ‘klootjesvolk’ en wordt WOPIA-lid (geen lidkaarten, geen verplichtingen) Alleen een engagementsverklaring aan jezelf, ‘ik word eudaimoon (een goed gelukkig mens)

Vergeet ook deel 3  niet ‘Wopia, het gerealiseerde Utopia !

UNIVERSEEL SUBJECTIVISME DEEL 1 ‘versus empathie’

Je gaat me nooit horen zeggen dat empathie niet wenselijk is, wel integendeel. Maar bij empathie gaat er een gevaar schuil, met name empathie werkt van persoon tot persoon, en is juist daarom ook beperkend, en al zeker om als beleidsinstrument te dienen. Empathie is iets dat zich afspeelt op korte afstand, en meestal met toestanden rondom ons die nogal eens sterk in de media komen.  In vele beroepen werkt empathie zeer goed als basis van respect en liefde voor mekaar. Bejegening durven we het al eens noemen. Maar om minder leed en meer geluk op deze wereld te brengen, voor ‘alles wat leeft’ op deze aardbol is meer nodig ! Zelfs Godsdienst of spiritualiteit, en ook politieke strekkingen, voldoen niet voor iedereen goed te doen.  We dienen er eerst en vooral vanuit te gaan, er is wel degelijk genoeg op deze wereld voor de zeven, of zelfs tien miljard mensen die er zijn. Het is alleen een kwestie van een collectieve wil/regeling.

Voor ons is dit gebaseerd op de grootste vrijheid van elk individu, gevrijwaard door een soort manifest, als de universele rechten van de mens (VN 1948) Het is een systeem dat poogt het handelen van de gemiddelde wereldburger, dat diep immoreel (hebzucht) is, te veranderen, te verbeteren.  Wij noemen het systeem ‘universeel subjectivisme’ Laat het ons ook omschrijven als het licht der rede, in de plaats van het geloof (T. Moore, met zijn Utopia reageerde destijds al t.o.v. de Engelse kerk en autoriteiten hierover)

Wat is goed samenleven ? Het is een politieke filosofie. Maar hoe worden de samenlevingsregels bepaalt ? Voor wie, door wie, waarvoor en waarmee ?

Dit zijn de vragen die zich stellen !  Lees meer in deel 2  Universeel subjectivisme in een notedop