S.R. 1.0 appel’18

BOUW OP JE EIGEN KRACHT (capabillity aproach, Martha Nussbaum)

 

EEN DUURZAME HARMONIEUSE SAMENLEVING (eco-humanisme, Floris V D Berg)

 

KOESTER DE GRONDRECHTEN EN VERLICHTING  (Kosmopolitish humanisme, D. Verhofstad)

 

BELOON ARBEID EN VERDEEL HET RESULTAAT (sociaal liberalisme)

 

WEERBARE DEMOCRATIE  (constitutionele liberale democratie, P.Cliquer, K.Popper)

 

DIT ZIJN DE VIJF BASISTHEMA’S VAN ONS PROGRAMMA

 

INLEIDING:

Waar alles om draait is een betere wereld. Verandering ten goede. Minder leed, en meer geluk voor alle levende wezens. Het streven naar een Kosmopolitisch sociaal humanisme.

Het samenleven is een sociaal contract om in harmonie te leven.

Onze politieke beweging schrijft zich volledig in, in het liberalisme, dat als hoogste goed, het individualisme (persoonlijke ontwikkeling)  de verlichting heeft. Dit individualisme (persoonlijke vrijheid)  gaat zo ver tot waar ze een ander niet kan schaden. (het niet schadenprincipe is inherent aan de individuele vrijheid en haar ontwikkeling) Hieruit haalt ze ook haar sociaal zijn. We hangen de constitutionele liberale democratie aan, t t z, binnen de meerderheidsbeslissingen worden grondrechten gewaarborgd, er zijn fundamentele regels en waarden, waar niet mag aan getornd worden. Vb. mensenrechten principes (UVRM), democratie (de democratie is geen tiranie van de meerderheid, ethiek kan niet per meerderheidsstemming bepaalt worden.  Tolerantie voor de intolerantie wordt niet getolereerd (in een weerbare democratie, mag niet gepleit worden voor de afschaffing van de democratie of democratische beginselen.

Wij bouwen onze stellingen steeds op, op basis van 5 hogervermelde slogans, met als daarin de politieke filosofie, het eco-humanisme, en het werkinstrument, universeel subjectivisme. We halen hierna een korte uitleg hierover aan. Verder brengen we ook enige van onze strijdthema’s aan, onder meer over onderwijs, fiscaliteit, werk, gezondheid, duurzame economie/ecologie, dienstverlening, democratie, godsdienst, cultuur.

Veel leesgenot, en spreek met ons mee …..

 

  1. ECO HUMANISME    wat is het, negen basisregel

Is een rationele en empathische mens en wereldbeschouwing die, atheïsme, secularisme, scepticisme, liberalisme, feminisme,  Kosmopolitisme, veganisme, duurzame ontwikkeling  omvat.

Berust op twee axioma’s: -het lijdenaxioma, het onnodig toebrengen van lijden aan anderen is slecht.- het rationaliteitsaxioma, elke stelling dient met goede argumenten onderbouwd.

Het is activistisch: het gaat om de verbetering van de wereld, hier en nu.

Ik wil de wereld beter maken, ben wel een prediker, ik wil mijn inzichten delen en pogen ‘Jan modaal’ te overtuigen om ‘Mie modaal’ graag te zien. Laat Jan en Mie dan staan voor ons allemaal, en alles wat leeft rondom ons, nu en in de toekomst.

Opkomen voor vrijheid en protesteren tegen onvrijheid, waarbij onvrijheid ook staat voor onkunde (kennis)

De 9 aanbevelingen van het eco-humanisme:

-voor alles, doe anderen, inclusief niet menselijke dieren en toekomstige generaties, geen onnodig leed

-streef naar een wereld met minder leed en meer geluk

-Eet en leef plantaardig

-leef binnen het eerlijke aard-aandeel

-haal het beste uit jezelf en anderen

-werk aan een kritisch denkvermogen voor jezelf en anderen.

-gun anderen hun vrijheden, zolang ze anderen niet schaden

-probeer te genieten van het leven

-doe zo maar iets aardigs voor een ander.

2) UNIVERSEEL SUBJECTIVISME:

De wereldverantwoordelijke (uzelf b v b ) gaat zich steeds in de plaats stellen van de zwakste, die de regelgeving moet ondergaan. Alle regels worden zo ontworpen, dat iedereen (ook de zwakste) ze kan ondergaan.

3) TE REALISEREN PROGRAMMAPUNTEN:

-In deze wordt telkens vertrokken van de huidige bestaande situatie. Wij stellen telkens aanpassingen voor, die volgens ons urgent zijn.

-Onderwijs:

 

-verplicht onderwijs vanaf drie jaar

-muziekonderwijs verplicht, net als sport

-onderwijs volledig gericht op de ontplooiing van ieders individuele capaciteiten

-verplichte psychologische screening, opvolging, bijstand.

 

-Fiscaliteit:

 

-principe van eenvoud, transparantie, gelijkheid

-de fiscale druk wordt verlegd van arbeid naar consumptie. Producten van buiten Europa, maar ook van buiten het eigen land, worden extra belast (v b via btw stelsel) om het gebruik ervan te ontmoedigen. Op eigen producten (B-productie) wordt de BTW teruggebracht naar een lager tarief dan het huidige.

-allerlei opbrengsten (arbeid/bezit/kapitaal/winst) woorden op een gelijkwaardige manier belast voor iedereen.

 

-Werk

 

Iedereen zal werken. De aanvankelijke idee is dat iedereen één of andere opleiding volgt, die aanleiding geeft  tot een finaliteit (diploma) Iedereen zal daarna één jaar gemeenschapsdienst verrichten, gratis. Het leger wordt integraal afgeschaft (budgetten gaan naar de gemeenschapsdienst, een dienst die onder meer interne veiligheid kan omvatten) Na één jaar gemeenschapsdienst  kan iedereen verder werken in deze dienst met een basisinkomen van b v b 1350 e, of gaat naar andere diensten of privé (industrie etc..) waar er uiteraard, hogere vergoedingen worden toegepast. De netto loonspanning beloopt maximaal 1 tot 5 (ook politici, worden, al hun mandaten inbegrepen, onderworpen aan deze spanning)  Het budget van de R V A gaat volledig op in deze gemeenschapsdienst.

 

-Gezondheid:

 

Allereerst zal er een sterk preventiebeleid worden uitgeschreven, mensen zullen ondersteund worden om gezonder te leven. We zijn niet bang van het invoeren van suiker en vet taksen, in zoverre ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan een betere gezondheid. Gezonde voeding moet absoluut gepromoot, en goedkoper worden (b v b gesubsidieerd vanuit suiker en vet taksen) Verder moet basis-gezondheidszorg voor iedereen gratis worden. Deze gezondheidsfilosofie wordt ook doorgetrokken in de tewerkstelling, door absoluut meer controle op veiligheid en werkbare werkomstandigheden. Werken moet aangenaam zijn, waardoor het aantal ziektefenomenen drastisch naar beneden  gaat. Ook hierin zal meer positieve begeleiding noodzakelijk zijn.

 

-Duurzame economie/ecologie

 

We moeten absoluut de industrie ombouwen tot een ‘cradle to cradle’ economie. Bedrijven moeten hierin geholpen worden door de overheid. Veiligheid, gezondheid zijn primordiaal voor de tewerkgestelden.  Energie voorziening zal maximaal gebeuren via propere bronnen (wind/zon en andere) Ook kernenergie (de nieuwste generatie) mag voorlopig althans niet afgeschreven, en dit om deze totaal transitie te kunnen ondersteunen, deze energie voorziening moet worden gegarandeerd, dsnoods met de minst schadelijke.

 

-Dienstverlening/ Democratie:

 

alle inwoners worden voorzien van gratis toegang tot internet, en de beschikking over computer (of assistentie) De dienstverlening verloopt maximaal via internet.

De parlementaire democratie  zoals ze nu georganiseerd wordt zal verder worden uitgebreid. Via het internet zal de kans geboden aan de burger om mee te discussiëren, of zijn stelling te nemen (b v b via referenda) De burger zal ook de kans krijgen, om zelf mee te stemmen, rond wetteksten (b v b inspraak van 25% in de totale stemmen van het parlement)  De senaat wordt afgeschaft

 

-Godsdienst:

 

Iedereen is vrij zijn eigen zingeving/geloof/spiritualiteit, te beleven naar eigen keuze, dit wordt gegarandeerd. De overheid zal op relatief korte tijd alle financiële ondersteuningen,hieraan stopzetten. Ze bewaakt ook de openbare ruimte, of de door haar gesubsidieerde ruimtes van enig vertoon van geloofsovertuiging.

 

-Cultuur;

 

Cultuur wordt volgens ons een belangrijke bijdrage tot verbinding tussen de mensen, en ook tot een verbreding/verbetering van de zelfontplooiing (capabillity aproach) De overheid zal dan ook maximaal investeren om verder de meeste kansen te bieden deel te nemen aan dit proces van uitbouw van de eigen creativiteit.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s