VANDAAG 23.04. IS S.R. ( SOCIAAL RADICAAL ). Deel 1.

Macron, de grote overwinnaar in Frankrijk. Links liberaal ( D66)
noemen we hem. Een contradictio in terminus. Links en rechts, sa-
men in een smeltkroes. Dat is niet weten wat je wil. Je gaat voor
werk en winst, of voor werk en geluk. Maar laat zeggen, dat het
tussenin, slechts een doekje voor het bloeden is. Neen, we dienen
de oorzaak aan te pakken.

 

Radicaal gaan voor sociaal. En sociaal in een inclusieve maatschap-
pij. Hoe kan je een Poolse metser gelukkig maken, en terzelfder-
tijd een Vlaming in de bak steken ? Zijn leven kapot maken ! Ja, dan
dien je regulerend op te treden als overheid, als Europa. Laat die
Pool, evenwaardig – menswaardig zijn werk doen, in zijn land, en
dan pas spreken we van een ‘sociaal Europa’.

 

Ok, de grenzen zijn open, en die Pool is hier ook welkom, maar dan
onder ‘menselijke-gelijke’ kansen. Lieve lezer, 4 jaar heeft men me
opgesloten om werk te geven aan Vlamingen in onmogelijke omstan-
digheden. Ik wil niet reageren uit rancune, zo zit ik niet in elkaar.
Maar ik wil jullie massale hulp om iets te veranderen.

 

Jullie zijn ‘ mijn vrienden ‘ wel, overtuig NU, uw vrienden om ons tot
een brede beweging om te vormen.
Ik zie verschillende ex-ministers en parlementairen onder onze vrien-
den, bedankt hiervoor, maar er is nog toekomst voor verandering,
alleen dienen we er zelf in te geloven.
Alleen onze ‘ 3e weg ‘ een welfaristische visie, waar, iedereen gelijk-
waardig aan zijn trekken komt.