WAAROM GAAN VOOR SOCIAAL RADICAAL ?

Alle dagen zien we het in de media, over talrijke onderwerpen van
allerlei slag. Heel wat slimme en belangrijke mensen pakken uit
met hoge woorden, analyses, interpretaties en aanbevelingen over
alles en nog wat. Meer en meer wordt de individuele verantwoorde-
lijkheid aangesproken. En ja, dat klopt voor hun die deze kracht
hebben.
Maar wat met hen die er geen energie voor hebben. Dan zijn dat
loze woorden en onethische verwachtingen.
Ze spreken dan ook over onbegrijpelijke structuren allerhande die
moeten worden veranderd, over maatschappelijke debatten die
dringend moeten heropend, en over knelpunten die er al zeer lang
gekend zijn.
Maar, lieve lezer, 40 jaar geleden, toen ik jong was, voerden we
dezelfde politieke discussies. Er is wel een en ander aangepast,
maar de wetenschap is ons voorbij gesneld. Men is ervan overtuigd
dat om een warme maatschappij te maken ( waar iedereen aan zijn
trekken komt ) er veel meer nodig is.
Vandaag is het Jordy in zijn tent, die verkommert van honger en
eenzaamheid, morgen is het een radeloze gevangene die zich van
kant maakt. Maar het is veel erger, wij zijn maar de exponent van de
vele stille miseries die de krant niet halen.  En ondanks we dit mas-
saal weten, laten we dit nog langer toe.
Knikken we nu gewoon, ja, het klopt. Of doen we er echt iets aan.
Bovenop onze eigen struggle for life, durven we mee ondersteunen
dat het anders moet. Laat ons één grote vriendengroep worden,
die halt roept aan die ik-maatschappij.
Alleen wij kunnen dit veranderen.