OUD MAAR NIET OUT !!!

Jan Terlouw, eminent Nederlands politicus, natuurkundige, gaf me heel recent, de aanzet tot deze titel. De man, ondertussen 86, spreekt nog steeds gevleugelde woorden, en heel recent hoorde ik uit zijn mond, ‘we moeten de wereld goed achterlaten’

Diepzinnig, als je het even gaat ontleden. We kunnen alvast een encyclopedie opzetten over wat ‘goed achterlaten’ is. Maar er is maar één juiste uitleg. Zo goed dat de wereld blijft overleven voor altijd en iedereen na ons.  Maar die zin, wijst ook op de verantwoordelijkheid van elk van ons ! We zijn met z’n allen verantwoordelijk, elk op zijn plaats. We moeten ook altijd en overal die verantwoordelijkheid nemen, van jong tot oud. Want niemand mag out zijn. In onze zogezegde individuele maatschappij, dient ieder lid aan bod te komen, maar ook zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Juist daarom vind ik, hierin de motivatie om ondanks ‘oud’ te zijn, nog steeds een inspanning te willen leveren om vele dingen te willen veranderen.

Wanneer heeft men de meeste wijsheid ? Wel juist. Men kan technisch hoog geschoold zijn, en tot de beste wetenschappers behoren. Maar wijs is hij of zij die van alles wat en veelvuldig proefde, maar ook de vrienden (mensen) maximaal poogt te ‘onderwijzen’ op hun verantwoordelijkheden.  Een taak die nooit af is. Dat ik daar het recht toe heb haal ik uit mijn vriendschap voor jou.

Ik heb het met name goed met je voor !!!

IN WELKE IDEOLOGIE/FILOSOFIE PAST GEVANGENSCHAP ?

Noem ze maar op, liberalisme, neo liberalisme, socialisme, conservatisme, ja zelfs bij ons christen democratie .

Allemaal plaatsen ze de vrijheid van het individu hoog in het vaandel. De huidige politici hebben ook de mond vol van een inclusieve maatschappij. Dit wil zeggen dat elk persoon belangrijk is, en dat we met maximale zorg dienen om te springen met ieder persoon in onze maatschappij (bij uitbreiding, de wereld)

Het nastreven van een zo volkomen mogelijk geluk voor iedereen is van belang. Maar zijn de elementen, afschrikking en afzondering (opsluiting en vrijheidsberoving zondermeer) nog wel passend in deze filosofie van moderne maatschappelijke ideologieën.

Natuurlijk kunnen we delicten in de maatschappij niet zomaar laten passeren. Maar gaan we er niet meer en meer wetenschappelijk van uit, dat het overtreden van de egels (normen in de maatschappij) wijzen op afwijkingen, in het normale gedrag, te wijten aan allerlei externe (en of interne) oorzaken. Fouten, tekortkomingen in het gedragssysteem. En hoe kunnen we dit herstellen, want dat maakt deel uit van ons inclusief systeem. Natuurlijk is er niet alleen de dilictpleger, maar ook het slachtoffer. Aan beiden dienen we als maatschappij aandacht te besteden. Allebei dienen we zo goed mogelijk te herstellen, en daarin past meer schade toebrengen niet. Daar is niet het individu, maar ook de maatschappij niet mee geholpen.

Welke ideologie je er ook op nahoudt, iedereen wil een verbeterde maatschappij, wil vooruitgang op alle vlakken, dit om het individuele geluk te dienen.

Wel daar past alleen een ‘zorgvuldig zorgtraject’ in, en voor de delictpleger en voor het slachtoffer.

Wij gaan niet voor minder !!

TARIK JARDAOUN IL BELGIKI/IS STIJDER WAT DOEN WE MET HEM ???

Schrijf ik het, of schrijf ik het niet ?  Deze vraag roerde enorm mijn gedachten. Ik weet dat meer dan 90% van mijn lezers me gaat verafschuwen, maar ik moet eerst iets kwijt.

Ditmaal heb ik mijn inspiratie uit de houding van overgebleven familieleden van slachtoffers van de aanslag in Zaventem en Maalbeek, er is ondermeer Mevr. Christine Verhellen, die het project cirkels oprichte, maar ze is niet alleen. Hun ganse houding, en kracht is gebaseerd op vergeving, en niet op wraak. Hoe erg de feiten, hoe we ook de feiten dienen te veroordelen, het hoort ons niet toe om wraak te nemen, dan doen we net zoals, en vooral we wakkeren het geweld alleen maar verder aan. Als christen humanist zeg ik, geen oog om oog, tand om tand. Er moet gerechtigheid komen, de schade moet ingelost worden, maar dit kan niet gebeuren, door het leven van iemand af te nemen. De doodstraf voor Tarik il Belgiki, is geen waardig herstel van de schade. Dit is wraak !  Wraak van een maatschappij die niet klaar is met zijn eigen ethisch reveil. Wij westerse culturen zouden verder moeten staan, als we nu gelovig zijn of niet.

Wat ook de wreedheden van il Belgiki, wij als ‘goede’ mensen passen dit niet toe. Wij gaan voor menselijk herstel, en is dit straffeloosheid ? NEEN !! Maar als we net als hen handelen, bewijzen we onze eigen zwakte. Laat ons sterker zijn, laat ons niet meeheulen met de vele politici die dit andermaal aangrijpen als ‘de veiligheidsmaatregel bij uitstek!’

Valse veiligheid noem ik dat

Heer waar gaat dit eindigen.

POLITICI EN MEDIA OORZAAK VAN MINDER MENSENRECHTEN BANGE JAN MODAAL

Je kan er niet naast kijken 22 maart, vorige maand. Uit een zeker respect wou ik dit, en volgende titel, niet ervoor plaatsen. Nergens wou ik ook maar iemand met mijn woorden kwetsen. Maar ik meen dat een aantal dingen moeten aangekaart. Zijn we echt wel goed bezig, algemeen gezien. Is onze manier van omgaan met datgene wat gebeurde, met name aanslagen, wel de goeie. Ja en neen. Ja in het helpen van de slachtoffers, en zelfs dan nog kan het vele beter. Neen als we praten over onze algemene reacties. Onze uitdrukkingen en handelingen zijn dermate doortastend, alsook in het nemen van nieuwe veiligheidsmaatregelen, dat we onze houding alleen maar scherper maken in het zoeken en aanduiden van schuldigen, waardoor we gaan stigmatiseren. Het is de schuld van…. Neen niet strengere en meer regels, maar begrip, verbinding zal ons meer veiligheid en rust brengen.  Heel recent zag ik de media aandacht, en ook de volksreacties op enkele B/ Syrië strijders, vrouwen (zie Vrancks)  die verblijven in kampen in Syrië, en die smeken om terug te komen, en hun straf willen uitzitten, en dit ook vooral omwille van hun jonge kinderen. De politiek kijkt bij meerderheid de andere kant op. Ik schreef er ook volgende titel over, Tarik Jardaouin,  il Belgiki, NU LEZEN

IK SMIJT EEN BOM WEG MET DE WAPENS

Ja, inderdaad een uitspraak die inslaat als een bom, en er is geen vijand ! Minstens niet de vijand die onze ministers ons wijs maken om nieuwe wapens te kopen

5/10/20 miljard, GOD ALLEEN WEET HOEVEEL

DE VIJAND IS DE ARMOEDE !!!!!!

Neen ik heb geen brandverzekering nodig Minister Van De Put, of is het minister PUT.

Ja, ik heb meer sociale rechtvaardigheid nodig, sociale herverdeling en extra miljarden investeringen in sociale welvaart. STOP AUB deze nieuwe wapenwedloop. STOP AUB de invloed van de wapenlobby. LAAT HIER OOK AUB DE JEUGD SPREKEN.

Ik zie niemand, hoor niemand op straat. Welke jonge man of vrouw helpt me via sociale media een nieuwe WITTE MARS te organiseren op zondag MOEDERDAG, in mei ek…

MOEDERDAG WERELDDAG VREDEDAG

De witte mars voor MOEDER AARDE

STOP DE BOM EN HAAR WERPERS

Ben jij ook ‘done’ met al die zever, contacteer ons via onze mail, vorm samen een keten met ons om die ‘zinloze’ verkwisting te bannen uit het hoofd van onze oorlogszuchtige leiders. Neen we zijn niet naïf, waarvoor men ons zo graag verwijt, we zijn heel positief.

En vooral we geloven erin dat België een voorbeeld kan zijn voor de wereld. Geen wapens meer in dit land, alleen sociale welvaart en vrede voor iedereen.

 

WAAROM REAGEER OOK JIJ NIET

DURF JE IN MIJN OGEN KIJKEN ?